Our Team

инж.агр.Теменуга Тодорова

Директор на ПГСС "Н.Пушкаров"

Phone: 0879060090,

Email: sst_58@abv.bg

Росица Стефанова

Координатор по проекта

Phone: 0879060102,

Email: rosita69@abv.bg

Васка Белчовска-Неделчева

Наставник - културна подготовка

Phone: 0879061223,

Email: vaska0211@yahoo.com 

Недялка Цонева

Наставник по време на мобилността и администратор на сайта

Phone: 0879060091

Email: ntsonewa@abv.bg