Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Пушкаров"

https://pgss-popovo.com/

 

Отначало човек бива обучаван, после той се учи сам. Тази втора школа е обикновено по-строга и никога не свършва. 
Искате ли да бъдете по-добре подготвени за нея?

 

Изберете ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово!
Училището, което ще Ви подготви за успешна реализация на трудовия пазар, независимо от това дали искате да създадете собствен бизнес, или предпочитате работа в по-голяма селскостопанска фирма.

 

Инвестирай в бъдещето си!
Професията е любов и отговорност!

С традиции за осигурено бъдеще!ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово е училище с утвърдени традиции при подготовката на специалисти в областта на селското стопанство. Прилагането на иновационни методи адаптира обучението, съобразявайки го с бързо променящите се условия на икономическия пазар и нуждата от качествени специалисти.


Обичате земята? 
Вашето място е в ПГСС "Никола Пушкаров" - гр.Попово - училището, даващо шанс на желаещите да получат обучение в сфера, която и в миналото, и днес, а и за в бъдеще ще бъде приоритетна за България, Европа и света!