За контакти с нас:

гр.Попово
ул.Раковска №1
тел.:0608/46551, 0608/46552
e-mail: sst_58@abv.bg
www.pgss-popovo.com

Свържете се с нас