Пресконференция

09.10.2013 16:00

Представяне на проекта пред ученици, родители и медии. Г-жа Тодорова, директор на ПГСС "Н.Пушкаров" запозна потенциалните ползватели по проекта със същността, дейностите и начина за кандидатстване. Г-жа Стефанова, координатор на проекта презентира Биоферма "Патриче" в Сполето, област Умбрия, Италия.