Набиране на молби за участие

20.10.2013 16:05

 


 


 

Екипът за управление на проекта "Европейски практики в биоземеделието и селския туризъм" съобщава, че от 20.10.2013 до 20.11.2013г. се подават молби за участие от всички желаещи кандидат-бенефициенти.


 

Автобиография, мотивационно писмо, препоръки и документ, доказващ успех от предходна учебна година се подават при секретарката на гимназията.