Запознаване с дейностите във фермата

26.07.2014 09:54

Собствениците на фермата Патрис и Александра ни проведоха инструктаж за безопасна работа и ни показаха какви дейности ще извършваме през следващите 20 дни.

Дейностите ще бъдат следните:

1. Трябва да се грижим за животните във фермата.

2. Маслиновите дръвчета трябва да се изрежат, а след това клонките да се изнесат.

3. Трябва да се направи път през фермата, като се почисти от високите храсти и се нанесе настилка.

4. Трябва ада се почистят всички пътища от израстналите храсти.

5. Грижи за зеленчуковата градина.

6. Да се прави био хляб.

7. Да се поддържа цялата база.

8. и др.