Сключени договори за мобилност с учениците

15.04.2014 17:20

На 15 април в Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Пушкаров", г-жа Тодорова - директор на гимназията проведе родителска среща, на която присъстваха ученици, техните родители, наставниците им повреме на мобилността г-жа Р.Стефанова и г-жа Н.Цонева. На тази среща родители и ученици се запознаха с условията за пътуване, пребиваване и провеждане на практиката в биологична ферма "Патриче" в град Сполето, Италия. След продължителни беседи, на ползвателите на мобилността бе предоставен договор, в който са описани план на мобилността и финансовите разходи за осъществяване на практиката. Всички заинтересовани страни подписаха договора и си пожелаха тази първа практика да продължи и занапред.