СКЛЮЧЕН ДОГОВОР МЕЖДУ ПГСС “НИКОЛА ПУШКАРОВ” И БИОФЕРМА ПАТРИЧЕ

17.01.2014 17:00
 

 

 

От 13 до 17 януари 2014 г. инж. агр. Теменуга Тодорова – Директор на ПГСС „Никола Пушкаров” и г-жа Васка Белчовска – Неделчева – учител по педагогическа и културна подготовка по проект № 2013-1-BG1-LEO01-08908 „Европейски практики в биоземеделието и селския туризъм”, бяха на посещение на Биоферма Патриче в Сполето, Италия, представлявана от г-н Патрис Никлас.

Целта на посещението бе сключване на Договор за осъществяване на  мобилност на 18 ученици и двама придружаващи учители в сферата на професионалното образование и обучение. Съгласно сключения договор мобилността ще започне на 25. 07. 2014 г. и ще приключи на 14. 08. 2014 г.

По време на посещението г-жа Тодорова и г-жа Белчовска – Неделчева бяха запознати с условията във фермата, отглежданите земеделски култури и животни, машините и техниката, помещенията за производство на биохляб, вино и зехтин, спалните помещения, помещенията за практическа и теоретична подготовка на учениците. Като част от културната подготовка бе посещението на градовете Сполето, Перуджа и Рим.

Сключването на договора между училището и фермата е част от дейностите по проекта, финансиран по секторна програма „Леонардо да Винчи” на програмата „Учене през целия живот” за 2013-2014 финансова година