Приключи едно прекрасно лято

23.10.2014 16:00

Със среща коктейл с представители на медиите, местния бизнес, родители и ученици и в присъствието на г-жа Т.Тодорова - директор на ПГСС "Н.Пушкаров" приключи последната дейност по проект "Европейски практики в биоземеделието и селския туризъм", Секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност". Координаторът на проекта г-жа Р.Стефанова чрез презентация запозна присъстващите с резултатите от проведената мобилност в биоферма "Патрис" град Сполето, Италия. Бяха изведени добрите практики и значението на мобилността за реализацията на европейския трудов пазар. Г- жа Тодорова връчи сертификати на бенефициентите по проекта и им пожела да продължават да търсят възможности за професионално и личностно израстване чрез Програма "Учене през целия живот".