Езикова подготовка

06.01.2014 14:37

На 7.01.2014г. започва езиковата подготовка по английски език на бенефициентите по проекта. Всички кандидати /одобрени и резерви/ да се явят в кабинет 38 на ПГСС "Н.Пушкаров" за започване на занятия по предварително изготвен график. След успешно приключване на обучението ПГСС "Н.Пушкаров" ще издаде сертификат за владеене на ниво В1.