ДОБРЕ ДОШЛИ!

 

В този сайт ще ви разкажем за една мечта, която стана реалност, благодарение на спечеления проект 2013-1-BG1-LEO01-08908 - "Европейски практики в биоземеделието и селския туризъм" по програма "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ", секторна програма "ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ", дейност "МОБИЛНОСТ".

 Проектът е ориентиран към ученици, преминаващи първоначално професионално обучение по специалностите „Растителна защита и агрохимия” и „Организатор на туристическа агентска дейност". Това са 18 ученици с интерес в сферата на земеделието и биопроизводството, на механизацията на селското стопанство и селския туризъм.

Главната цел на проекта е придобиване на нови знания и умения в областта на биоземеделието и селския туризъм, подобряване на професионалните компетенции, усвояване на добри практики и иновативни методи. За да се реализират успешно на пазара на труда или да създадат собствен бизнес, младежите трябва да притежават нови, гъвкави умения и квалификация, които включват всички етапи на биоземеделието и селския туризъм- маркетинг и мениджмънт, обслужване на туристи, работа на полето и отглеждане на животни, производство на екологично чисти продукти, кетъринг.

Очакваните резултати от реализираната практика са: 18 ученици ще са допринесли за развитието на младежката мобилност; ще са налице усъвършенствани знания и умения в сферата на биоземеделието  и селския туризъм  съгласно европейските стандарти като предпоставка за успешна реализация на трудовия пазар; ще се повиши атрактивността на професионалното образование чрез международно признати професионални квалификации; ще се изготвят платформи за бъдещи обмени на професионално ниво; потвърждаването и акредитацията на практиката ще се обезпечи с издаването на всеки ползвател на Europass Mobility Certificate.

Договорената мобилност е в рамките на три седмици през м. юли 2014г. в биологична ферма "Патриче" в регион Сполето, област Умбрия, Италия. Фермата притежава 40- годишен опит в сферата на биологичното производство, 23 годишен опит в областта на селския туризъм и 17 годишен опит в обучението на стажанти, което ще позволи усвояване на положителен опит и добри практики, като се ползва Програма "Учене през целия живот" с разширяване обмена, сътрудничеството и мобилността в Европейската общност.


 
 

 

 www.patrice.it

https://www.facebook.com/pages/Fattoria-Biologica-Patrice/220198724753164?fref=ts

Фермата е в близост до гр. Сполето, в област Умбрия, Италия. Това е една известна със своите  забележителности област. Красива и интересна природа в пресечен хълмист терен, която и зиме остава почти зелена. Интересни исторически забележителности: в Сполето се намира средновековният замък Алборноц от ХV век, където е живяла Лукреция Борджия, уникален римски мост и  амфитеатър, в района на Терни e най-големият водопад в Европа, а недалеч са и градовете  Асизи и Перуджа.

Собствениците на фермата от 39 години създават това, което е тя в момента. Създадена е с фамилен труд на две поколения и наети работници.  Понастоящем във фермата работят двамата собственици и наети лица

На 200 дка земя по екологични методи се отглеждат пшеница, ябълкови, сливови и маслинови градини, лозя, зеленчукова градина и различни овошки.

Фермата произвежда зехтин и вино по традиционни способи, има и малко плодохранилище.

Отглеждат се животни по екологичен метод – крави, овце, кози, кокошки, прасета. Месото се преработва в собствена производствена база, устроена по методите за екопреработка. Тази продукция се реализира в търговската  мрежа, в заведения за хранене и пряко на туристи във фермата .

Производствената база е на площ 550 кв.м. и в нея са  разположени: мелница със сепаратор за житото, хлебопекарна,  кланица и хладилни камери за месо, лаборатория за изследване на продуктите, винарска изба, помещение за производство на зехтин, хангар за два трактора и прикачен инвентар. Фермата разполага с добре оборудвана база за обучение на ученици и стажанти.

Домакинът Патрис Никлас е дипломиран агроном от Университета в Перуджа, със специализации в Миланския университет, Харвард - по предприемачество и от Болоня по управление на проекти. Има сериозен опит за работа с ученици от специализирани училища,  студенти,  преподаватели и мениджъри човешки ресурси във фирмите.

Собствениците имат широка и многостранна подготовка и добър преподавателски опит - за биологично производство, работа със стажанти и наставници, методи за преподаване и практически занятия. Имат установени добри контакти с фирми, институции и училища от региона, което им помага за организиране на различни видове практически дейности на стажантите. От работата с различни националности са развили много добре начините за реализиране  на интеркултурен обмен и опит по обучение с неформални методи и в производствена среда

 

Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Пушкаров"

Професионална гимназия по селско стопанство „Н. Пушкаров” - град Попово е училище с петдесет и петгодишна традиция в областта на професионалното образование и обучение. Към днешна дата в ПГСС се обучават 426 ученици, а преподавателският и обслужващ състав е 60 човека. Училището разполага със собствена земя в размер на 700 декара, която обработва, със собствена ферма, аграрен участък и машинно - тракторен парк. Районът, в който се намира училището, е предимно аграрен, което е и предпоставка за засилен интерес към специалностите в областта на селското стопанство. Обучават се монтьори на селскостопанска техника, лозаро- винари, специалисти в областта на растителната защита и агрохимията, икономисти, организатори на туристическа агентска дейност в областта на селския туризъм. В последните години в региона нарастна интересът към биоземеделието и селския туризъм като алтернативи на социалния и икономически упадък и носители  на нови идеи за утвърждаване на местното и регионално развитие. В гр. Попово функционира предприятие за замразяване на плодове и зеленчуци, което стимулира местните хора да обърнат поглед към биоземеделието- създават се ягодови и малинови насаждения, овощни и зеленчукови градини. В близките селища  се строят и започват да действат къщи за гости, регионът е с богато културно- историческо наследство. За да отговори на тези нужди,  ПГСС продължава традициите си в професионалното обучение, опитвайки се да ги съчетава модернизация на обучението и с иновациите в бранша.


 

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Този сайт отразява само личните виждания на ПГСС "Никола Пушкаров" град Попово и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”